ИД број:
Километри
Тип на гориво
Година на прва регистрација
Пренос
Боја
Врата
Вратрешен материјал
Оштетено возило
Тип на мотор
KW / KS (Сила на моторот)